• polski
  • english

Waldemar Kot

Oracle
Waldemar Kot

O prelegencie:
Waldek Kot jest pasjonatem technologii middleware i Java. Pracuje jako inżynier systemowy w Oracle Polska, do którego trafił w wyniku akwizycji BEA Systems. Zajmuje się doradzaniem Klientom w Europie Środkowej i Wschodniej w wyborze technologii middleware dla realizowanych przez nich projektów z zakresu budowy i integracji aplikacji oraz budowy rozwiązań klasy SOA, EDA i BPM. Specjalizuje się w technologiach middleware związanych z Java, J2EE/Java EE oraz Spring, a także technologiach telekomunikacyjnych związanych z IMS (IP Multimedia Subsystem), takich jak SIP, SIP Servlet, czy telecom web services. Stara się także aktywnie uczestniczyć w rozwoju społeczności Java w Polsce. Jest dumnym członkiem Warszawa Java User Group.

Sesja: Java

Tytuł wykładu: TopLink Grid – skalowanie aplikacji korzystających z Java Persistence API

Streszczenie:
Java Persistence API (JPA) to w świecie Java standardowa technologia dostępu do danych w relacyjnych bazach danych, udostępniająca mechanizmy mapowania obiektów aplikacyjnych na struktury bazodanowe (ORM – Object Relational Mapping). Jednym z założeń JPA było podniesienie produktywności programistów tworzących warstwę odczytu/zapisu danych z/do relacyjnych baz danych. Implementacje JPA stawiają sobie także za cel zwiększenie wydajności tej warstwy – w nieinwazyjny (często niewidoczny) dla programisty sposób – zwykle poprzez inteligentne buforowanie zarówno danych, jak i operacji bazodanowych. Zwykle jednak tego rodzaju optymalizacje są ograniczone do pojedynczej instancji (serwera) dostawcy JPA.

Zarówno wydajność, jak i skalowalność aplikacji korzystających z JPA można istotnie (i nieinwazyjnie) podnieść integrując dostawcę JPA z technologią rozproszonego buforowania danych, w ramach koncepcji data grid. Data grid to oprogramowanie infrastukturalne, działające na klastrze współpracujących ze sobą węzłów, udostępniające programistom zaawansowane mechanizmy rozproszonego przechowywania i przetwarzania danych.

Mechanizmy dostawcy JPA optymalizujące wydajność komunikacji z bazą danych, stają się w takim środowisku bardziej efektywne – m.in. obejmują dużą liczbę komunikujących się ze sobą węzłów, bardziej efektywne przechowywanie (w tym buforowanie) danych (w tym w bezpieczny sposób w pamięci – odciążając tym samym bazę danych) oraz pozwalają rozproszyć (zrównoleglić) przetwarzanie na wiele węzłów (często setek maszyn).

Sesja będzie demonstrować w praktyczny sposób wybrane sposoby skalowania aplikacji korzystających z JPA, na przykładzie technologii Oracle TopLink/EclipseLink oraz Oracle Coherence.