• polski
  • english

Szymon Włochowicz

O prelegencie:
Praktyk zarządzania projektami informatycznymi, specjalizuje się w zwinnych metodach zarządzania oraz zarządzaniu portfelami projektów.
Obecnie na stanowisku Senior Project Managera zarządza grupą projektów rozwoju portalu Nasza-Klasa. Wcześniej przez wiele lat zarządzał międzynarodowymi projektami wysokiej technologii w Siemens i Nokia Siemens Networks, oraz zajmował się doradztwem w dziedzinie zarządzania projektami. Szczególnie interesuje się innowacjami i prowadzeniem projektów w środowiskach wysokiej niepewności przy użyciu metod zwinnego zarządzania projektami. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami na Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz posiada dyplom George Washington University Associate In Project Management. Posiada tytuł PMP.

Więcej informacji na stronie http://www.goldenline.pl/szymon-wlochowicz

Sesja: Zarządzenie projektami IT

Tytuł wykładu: Praktyka zarządzania portfelem projektów IT

Streszczenie:
We współczesnych organizacjach występuje konieczność realizacji wielu projektów jednocześnie. Nie stanowiłoby to wyzwania, gdyby nie dwie kluczowe cechy praktycznie każdego środowiska wielo-projektowego. Po pierwsze pomysłów jest więcej niż dostępnych zasobów, po drugie osoby najczęściej pracują w więcej niż jednym projekcie, co powoduje propagację występujących problemów między projektami. Problem ten jest szczególnie widoczny w organizacjach zajmujących się IT, gdzie dodatkowo występuje silna specjalizacja niektórych członków zespołów projektowych. Skutkiem czego osoby te są niezbędnie potrzebne jednocześnie w wielu miejscach. Na co dzień prowadzi to wprost do konfliktów na różnych szczeblach menedżerskich oraz skonfundowania członków zespołów projektowych.

W trakcie wystąpienia przedstawiona zostanie teoretyczna podbudowa oraz praktyczne narzędzia pozwalające na sprawne zarządzanie portfelem projektów. Nacisk położony zostanie na obszar wyboru poszczególnych projektów do port folio oraz na proces równoważenia port folio, czyli zapewnienia, że wybrane projekty można będzie zrealizować w zaplanowanym terminie, używając dostępnych w organizacji zasobów.