• polski
  • english

Szymon Pobiega

O prelegencie:
Szymon mieszka w Krakowie. Jest absolwentem Akademii-Górniczo Hutniczej na kierunku Informatyka. Od prawie czterech lat pracuje zawodowo w branży IT w firmie VSoft zajmującej się produkcją wysoce wyspecjalizowanych systemów, głównie na potrzeby dużych instytucji finansowych. W tym czasie miał okazję poznać .NET we wszystkich wersjach – począwszy od 1.1, a skończywszy na przedsmakach 4.0 oraz we wszystkich odmianach związanych z rolą w procesie produkcji systemu: od kontrolek ASP.NET po projektowanie architektury.

Sesja: .NET & C#

Tytuł wykładu: Usługi zdalne

Streszczenie:
Sesja dotyczy tematyki programowania usług w szerokim ujęciu: począwszy od kwestii architektonicznych, poprzez case study technologii (WCF, NServiceBus), a skończywszy na żywych przykładach kodu. Po wprowadzeniu Szymon omówi cztery tematów związanych usługami zdalnymi:

  • Kompatybilności (zdolności do współpracy) usług. W tej części omówione zostaną różne protokoły komunikacji WebServices dostępne w WCF. Nacisk położony jest na łatwość integracji z klientami wykonanymi w innych technologiach. Ta część będzie miałą charakter demonstracji kodu na żywo (Visual Studio + Fiddler).
  • Aktywacja. W tej części omówione zostaną są tryby aktywacji usług (sesyjne / niesesyjne).
  • Transakcje. Analiza wpływu transakcji na usługi zdalne.
  • Interakcja. Omówienie (innych niż zapytanie-odpowiedź) sposobów interakcji z usługami (np. one-way, kolejkowane one-way)

Sesja zawiera zarówno fragmenty odwołujące się do kodu (i technologii), jak i te bardziej zorientowane na architekturę systemów.