• polski
  • english

Piotr Borek

O prelegencie:
Piotr Borek jest kierownikiem biura projektów w Gratka Technologie, gdzie pracuje od 2007 roku. Posiada wykształcenie managerskie i ekonomiczne, a zawodowo pochłonęła go branża IT. Pracował także jako programista PHP. Obecnie koordynuje pracę zespołów projektowych, zarządza zespołem managerów projektów IT. Jest także odpowiedzialny za zarządzanie informacja w projektach. W swojej pracy stosuje metodykę Scrum. Piotr zajmował się analizą, projektowaniem i wdrażaniem serwisów należących do Gratki m.in. http://www.ofirmie.gratka.pl , nowa strona główna http://www.gratka.pl, http://www.moto.gratka.pl

Sesja: Zarządzanie projektami IT

Tytuł wykładu: Łączenie ognia i wody – proces projektowy w Gratka Technologie

Streszczenie:
W jaki sposób łączymy podejście zwinne (Scrum) w prowadzeniu zespołów z podejściem waterfallowym preferowanym przez stronę biznesową.