• polski
  • english

Peter Horsten

O prelegencie:
Peter Horsten jest założycielem i dyrektorem GOYELLO, holendersko-polskiej firmy specjalizującej się w dostarczaniu firmom wysokiej klasy oprogramowania, aplikacji biznesowych, web developmentem i doradztwem. Obecnie Peter jest również wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto jest aktywnym blogerem. Rozpoczął karierę zawodową w holenderskiej KPN – operator telekomunikacyjny jako kierownik zespołu. Przed założeniem GOYELLO pracował przez 9 lat jako konsultant, doradzając członkom zarządu w firmach i instytucjach rządowych. Peter Horsten posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów i prezentacji na seminariach.

Peter specjalizuje się w:
Doradztwie strategicznym, tworzeniu polityki firmy (biznes, HR, ICT), zarządzaniu projektami, Agile, zmianach organizacyjnych, zarządzaniu zmianą, outsourcingu i zarządzaniu usługami.

Sesja: Zarządzanie projektami IT

Tytuł wykładu: Zarządzanie rozwojem oprogramowania – nieco bardziej “funky”

Streszczenie:
Ponieważ 80% projektów informatycznych kończy się porażką z różnych względów, ewidentnie potrzebujemy nowych “funky” metodologii w celu osiągnięcia sukcesu i sprostania wymaganiom klientów. W tej sesji wskazane zostaną potencjalne problemy, z którymi mamy do czynienia w trakcie realizacji projektu: specyfikacja projektów, opóźnienia, przekroczenie budżetu, nie spełnianie oczekiwań klientów, zmiany koncepcji, nowe wymagania, itp. Omówione zostaną także ich skutki. W rozwiązywaniu tych problemów Agile ma niezaprzeczalną przewagę nad tradycyjnymi metodykami zarządzania projektami IT. Pozostaje jednak pytanie jak sprawić by metodologie takie jak SCRUM, BDD, TDD, FDD i extreme programming skutkowały większym zadowoleniem klientów? Sama implementacja Agile w firmie nie pomoże. Na podstawie najlepszych praktyk i doświadczeń własnych Peter skupi się na rozwiązaniu, czyli zmniejszeniu dystansu pomiędzy ludźmi IT i biznesu.