• polski
  • english

Michał Krzywda

Michał Krzywda

O prelegencie:
Michał Krzywda jest inżynierem elektroniki. Od pięciu lat zajmuje się profesjonalnie tworzeniem rozwiązań opartych o strony internetowe w dziedzinach e-commerce i GIS. Obecnie pracuje przy projekcie geo2 (geo2.pl). Brał udział przy projektowaniu i wdrażaniu serwisu wmapa (wmapa.pl). W ramach pracy magisterskiej zrealizował wskaźnik radaru pracujący w przeglądarce internetowej.

Sesja: PHP

Tytuł wykładu: Aplikacje internetowe wydajne od początku

Streszczenie:
W ciągu ostatnich lat strony internetowe stały się rozbudowanymi  aplikacjami. Zmniejszenie ilości żądań, czasu ładowania strony oraz  umożliwienie skalowalności we wczesnym etapie rozwoju aplikacji  pozwala obsługiwać dużą liczbę UU bez kosztownych modyfikacji kodu,  kiedy serwis nabierze popularności.

Wykorzystując technologie około serwerowe, które współgrają z PHP i  bazami danych można zbudować aplikację, która poradzi sobie z dużym  obciążeniem i umożliwi wydajne serwowanie stron. Jednak PHP i serwery  to nie wszystko, warto również wspomnieć, jak istotną rolę grają  czynniki po stronie klienta – przeglądarki.

Internauci korzystając z wyszukiwarek otrzymują listę wyników, na  której jest kilka pozycji zawierających wyszukiwaną informację.  Elementem przewagi nad konkurencją jest krótki czas ładowania strony.  Ten czynnik może być decydujący, jesli weźmie się pod uwagę, że  użytkownik klika w kolejny link na liście wyszukiwania, kiedy “w  nieskończoność” czeka na załadowanie wybranej strony.

Plan prelekcji:

  1. Optymalizacja po stronie serwera (PDO, Smarty, MySQL, Memcache)
  2. Optymalizacja komunikacji z serwerem (gzip, cookies, kody HTTP,  nagłówki HTTP, równoważenie obciążenia HAProxy, formaty komunikacji  XMLHTTPRequest)
  3. Optymalizacja po stronie przeglądarki (zmniejszenie liczby zapytań,  kompresja grafiki, obfuskacja, sekwencyjne uruchamianie skryptów, etc.)
  4. Narzędzia pomocne w wykrywaniu wąskich gardeł i problemów  związanych z wydajnością.