• polski
  • english

Jacek Laskowski

O prelegencie:
Jacek Laskowski zajmuje się Javą i jej korporacyjnym wydaniem od pierwszych dni ich opublikowania. Członek zespołów Apache Geronimo, Apache OpenEJB, Apache ServiceMix, Apache XBean oraz Apache ActiveMQ. Założyciel i lider Warszawskiej Grupy Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG), która regularnie spotyka się na MIMUW w Warszawie.

Sesja: Java

Tytuł wykładu: Modele komponentowe SCA, OSGi, Distributed OSGi i OSGi Enterprise a Java EE

Streszczenie:
Service Component Architecture (SCA) to zbiór specyfikacji opisujących model budowania systemów zgodnych z założeniami architektury Service-Oriented Architecture – nade wszystko dobrzeokreślone usługi i luźna między nimi komunikacja. SCA wykorzystuje istniejące technologie (np. Java EE) i rozwiązania (np. Spring Framework) upraszczając budowanie usług i ich łączenie. OSGi jest również zbiorem specyfikacji definiujących model systemu komponentów, w których wyróżniamy usługi i sposób ich użycia. Patrząc na definicję możnaby powiedzieć, że OSGi to SCA, albo odwrotnie. A może niekoniecznie? Kiedy dodamy do tej mieszanki Distributed OSGi i OSGi Enterprise możnaby zapytać, czego nie ma w SCA i OSGi, co było przyczynkiem do powstania kolejnych specyfikacji? Wspomniane modele nie byłyby tym, czym są obecnie, gdyby nie Java i jej korporacyjna wersja Java EE. Z dwoma modelami SCA i OSGi mamy wątpliwości o ich różnice i podobieństwa, dodając kolejne dwa dOSGi i entOSGi zbiór się rozszerza, a nasze rozumienie niekoniecznie. A w odwodzie czeka Java EE. Może niekoniecznie potrzebujemy pozostałych modeli mając Java EE? Podczas prelekcji zostaną przedstawione wszystkie z wymienionych modeli budowania systemów komponentowo-usługowych ze wskazaniem na ich różnice i podobieństwa oraz zależności między nimi. W ciągu 45 minut nie ma możliwości poruszenia wszystkich kwestii związanych z tak szerokim spektrum specyfikacji, ale chociażby pobieżna ich znajomość może znacznie rozszerzyć horyzonty projektowe. Dyskusja niezwykle pożądana.