• polski
  • english

Ivo Jansch

O prelegencie:
Jest Dyrektorem Technicznym w Ibuldings, firmie oferującej rozwiązania, szkolenia i konsultacje z zakresu PHP w całej Europie. Ivo odpowiada za szkolenie developerów, konsultacje, obsługę kluczowych klientów oraz upowszechnianie PHP w firmach. Jest autorem książki php|architect’s Guide to Enterprise PHP Development. Aktywny blogger i członek społeczności PHP, autor frameworku ‘ATK’. Od listopada 2008 publikuje artykuły dotyczące PHP na łamach php|architect magazine.

Sesja: PHP

Temat wykładu: PHP w chmurze

Streszczenie:
W tej sesji Ivo postara się pominąć cały szum medialny i wyjaśnić, co developerzy PHP rzeczywiście muszą wiedzieć o cloud computing. Sesja obejmie to jak aplikacje PHP mogą korzystać z Cloud Computing i jak pisać aplikacje w taki sposób, że są “gotowe do użycia w chmurze”. Pokaże, jak korzystać z niektórych z bardziej popularnych usług w chmurze i co ważniejsze, jak tworzyć poziomo skalowalne aplikacje, które korzystają z dobrodziejstw technologii chmurowych.