• polski
  • english

Daniel Jabłoński

O prelegencie:
Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Szczecińskiej z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami informatycznymi. Od 2006 roku członek SPMP oraz certyfikowany kierownik projektów według standardu IPMA. W latach 2008 i 2009 dyrektor PMO – Biura Zarządzania Projektami oraz Menadżer Jakości. Obecnie Kierownik Projektów w Tieto Polska Sp. z o.o. angażujących do 150 inżynierów.

Sesja: Zarządzanie projektami IT

Tytuł wykładu: Ewolucja outsourcingowych projektów informatycznych w ostatniej dekadzie

Streszczenie:
Podczas prezentacji przestawione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania projektami w outsourcingowym środowisku IT. W takich projektach najczęściej występuje para kierowników projektów: jeden u zleceniodawcy, jeden u podwykonawcy. Środowisko to jest specyficzne pod względem roli, jaką pełni kierownik projektu, zagadnień, którymi się zajmuje oraz samego podejścia do zarządzania i komunikacji z klientem, który jest właścicielem projektu. W ramach prezentacji przedstawione zostaną osobiste doświadczenia, obserwacje i refleksje na temat zmian oraz rosnącej złożoności tych zagadnień od 2000 roku, z punktu widzenia podwykonawcy/współwykonawcy globalnych projektów IT.